Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Logo

PROJEKT 1: VZPOSTAVITEV PROMOCIJSKE STISKALNICE ZA  PRIDOBIVANJE OLJA IZ GROZDNIH PEŠK
- Ukrep LEADER (19.2)

Akronim operacije: OLJA HIŠE VIN KOKOL

Celotna vrednost operacije: 18.610,13 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 13.877,67 EUR

Nosilec operacije: Emilijan KOKOL, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Partnerja v operaciji:

  • Občina Duplek
  • Društvo za zdravilne rastline, cvetje in vrtnine Melisa Korena

Gre za vzpostavitev novega inovativnega produkta, ki je novost tako v občini kot na območju LAS. Operacija sledi večji prepoznavnosti območja, predstavitev in dvig zavesti o zdravem načinu prehranjevanja oz. uporabe hladno stiskanih olj in ohranitev delovnega mesta. Območje je kljub vsem naravnim lepotam, čistemu okolju, neprepoznano kot ena izmed možnih turističnih destinacij.

Za izvedbo operacije bo potrebna tudi nabava posebne stiskalnice z ustrezno opremo za namen stiskanja olja grozdnih pešk in drugih semen (bučnih semen) in razširiti tržni razvoj in turistično dejavnost z možnostjo ogledov, demonstracije in izobraževalnih delavnic (lastna in tuja izvedba). S pomočjo novega osnovnega sredstva bo možno izvajati storitev hladnega stiskanja olj (grozdne peške, bučna semena). Ta dejavnost sovpada tudi z našo osnovno dejavnostjo- vinogradništvom, ki ima že več kot 40-letno družinsko tradicijo.

Cilj operacije je vzpostaviti nove, inovativne izdelke: olje grozdnih pešk, hladno stiskano olje bučnih semen,  degustacije olj in vina, ogledi in demonstracije oz. predstavitev (prikaz) delovanja stiskalnice. V operaciji želimo združiti dve dejavnosti: osnovna dejavnost – vinogradništvo  in dopolnilna dejavnost – izdelki iz grozdnih pešk in bučnih semen.

Predvideni rezultati:

  1. Število predvidenih nabavljenih stiskalnic olja: 1
  2. Predvidena ureditev prostora za pridelavo olja in oglede ljudi (obseg prostora: 1x prostor za skladiščenje za osnovno surovino, 1 skladiščni prostor za embalažo, prostor za stiskanje olje in ogled ter prodajni kotiček). Tloris vseh prostorov znaša 36 m2.
  3. Število izvedenih promocijskih/testnih obiskov in predstavitev. V časovnem obdobju pol leta, do sedaj izvedenih več kot 20 različnih promocijskih dogodkov izven naše lokacije (sejmi, stojnice, …).
  4. Število predvidenih postavljenih urejevalnih/usmerjevalnih tabel: 1 kom (obojestranska).

 

Cilj: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme

Ukrep: Podpora aktivnostim za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

 

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

Logo

PROJEKT 2: OTROŠKI KULTURNO UMETNIŠKI FESTIVAL VURKO FEST - Ukrep LEADER (19.2)

Akronim: VURKO

Evropski sklad: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (Ukrep 19.2) Celotna vrednost operacije: 62.431,91 EUR 

Znesek sofinanciranja iz ESKRP: 37.297,75 EUR

 

Vodilni partner: OBČINA DUPLEK

 

Projektni partnerji:

  • OSNOVNA ŠOLA DUPLEK
  • OSNOVNA ŠOLA KORENA
  • GLEDALIŠKO DRUŠTVO VURBERK
  • EMILIJAN KOKOL, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 

Operacija je skozi izvedene aktivnosti zasledovala naslednje cilje:

 

C1 - ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Cilj A1 – ohranitev delovnih mest pri nosilcu operacije, posredno pa tudi pri partnerjih

Cilj A2 – novi produkti in storitve na območju LAS

 

 

Glavne aktivnosti:

Obnova prireditvenega odra in sanitarij na gradu Vurberk je potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Občina je poskrbela za zamenjavo starih lesenih odrskih desk z novimi in za kompletno obnovo sanitarij, v okviru katere je bil odstranjen stari prepereli odmet, stara keramika in sanitarna oprema. Izvedena so bila slikopleskarska dela, nameščena nova keramika, nova sanitarna oprema in izdelana nova lesena notranja in vhodna vrata. Ob navedenem je občina financirala tudi vzpostavitev outdoor igre za mobilne telefone – Vurkov zaklad. Gre za igro, ki zahteva fizično prisotnost na lokaciji in temelji na lokalnih zgodovinskih dejstvih ter legendah z nadgradnjo naravovarstvenih vsebin območja Natura 2000, kjer se grad nahaja. Rodila se je maskota - zmajček Vurko, ki bo redni spremljevalec športnih in kulturnih dogodkov v občini, pa tudi v gosteh.


Otroci obeh krajevnih osnovnih šol so iz umetniškega materiala, ki ga je financira šola Duplek ustvarjali obleke in odrsko sceno gledališke predstave lokalnih legend in pripovedk iz otroške slikanice Aleksander in vurberški zmaj. Otroci šole Duplek so skupaj z vrstniki iz šole Korena med šolskim letom pridno ustvarjali in se učili zgodbice, pri čemer so jim pomagali člani Gledališkega društva Vurberk, ki so zagotovili nakup kravatnih mikrofonov. Vzpostavljeno je bilo medgeneracijsko sodelovanje, druženje, raziskovanje in učenje, s prenosom znanj in izkušenj med udeleženci iz ranljivih skupin; otroci in starejši. Da je bil celoten festival kar najbolj profesionalno voden in usmerjan je poskrbel moderator in napovedovalec; za primerno osvetljenost in ozvočenje ter posebne scenske efekte, pa so poskrbeli profesionalni mojstri tona. Oba stroška je pokrila šola Korena. Vsi statisti (otroci) so bili oblečeni v enake potiskane majčke. Otroci folklorne skupine šole Korena so izvedli nastop v novih folklornih oblekah. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (partner iz gospodarstva) pa je vodil delavnico s peko piškotov – zmajčkov iz moke grozdnih pečk. Na podlagi likovno literarnega ustvarjanja je nastala tudi fotoknjiga.

 

Pričakovani učinki operacije:

Obnova grajskega prizorišča, otroški kulturno umetniški festival in outdoor igra so prinesli številne pozitivne učinek za občino, kraj, lokalno prebivalstvo in območje celotnega LAS. Vse navedeno bo prispevalo k popestritvi turistične ponudbe, s poudarkom na ohranjanju kulturne, zgodovinske in naravovarstvene dediščine. Grad Vurberk in njegovo širše območje bo postal prostor za medgeneracijsko druženje različnih ciljnih skupin. Z operacijo je nastal še nov produkt – outdoor igrica za mobilne telefone, ki bo vzpodbuda za aktivno preživljanje časa in bo uporabnike skozi igro napotila na sprehod po bližnji okolici, od ene do druge točke, skozi napeto zgodbo, ki temelji na zgodovinskih dejstvih in naravnih vrednotah Nature 2000.

 

Kazalniki:

V okviru operacije zasledujemo prav vse kazalnike SLR LAS Ovtar; ohranjamo delovna mesta, vzpostavljamo nove vsebine in produkte v mreži Ovtarjeve ponudbe in produkte, ki prispevajo k razvoju turizma, vzpostavljamo nova partnerstva in medgeneracijsko vključenost, ohranjamo varstvo kulturne in naravne dediščine. Dodatni kazalniki so še: urejeno prizorišče na prostem, vključenost ranljivih skupin, otroški kulturno umetniški festival in outdoor igra.

 

Strateški cilj: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

 

Ukrep: : Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga

 

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželja

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja