Certifikat "Naše najboljše"

Logo

Kolektivna blagovna znamka Naše najboljše

Zavod za turizem Maribor je vzpostavil projekt kolektivne blagovne znamke Naše najboljše, s katerim si prizadevajo za visoko in celovito usklajeno kakovost gastronomske in z njo povezane ponudbe. Kolektivna blagovna znamka Naše najboljše povezuje Maribor z Dravsko dolino in Dravskim poljem, Pohorje in Kozjak ter Slovenske gorice.

Z modelom razvoja lokalnega okolja se bo vplivalo na rast kakovosti celovite ponudbe, povezovanje ponudnikov, razvoj novih in povezanih izdelkov in storitev ter udejanjanje poslovnih idej.

Celovito trženje certificirane ponudbe s KBZ Naše najboljše bo usklajeno s trženjem destinacije kot celote, ki ga vodi Zavod za turizem Maribor.

PRVA FAZA: ki traja vsaj eno leto, se bo spodbujala ponudnike k povezovanju v Mrežo ponudnikov in ponudbe ter k sodelovanju v verigah:

  • rokodelcev – rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja,
  • pri- in predelovalcev živil – pridelkov in živilskih izdelkov ter
  • gostincev – jedi in pijač postreženih na gostinski način,

 z lokalno dodano vrednostjo destinacije Maribor – Pohorje, ki pokriva geografska območja: Maribor z Dravsko dolino in Dravskim poljem, Pohorje in Kozjak ter Slovenske gorice.

Da je del tega tudi Maribor, ki si sicer zasluži svojo blagovno znamko, je vesel mariborski župan, ki je poudaril tudi povezovalno vlogo kolektivne blagovne znamke Naše najboljše.

Cilji certificiranja so sicer: gradnja registra ponudnikov z zagotovljeno obljubljeno lokalno dodano vrednostjo – kakovostjo in izvorom živil ter gradiv iz območja destinacije Maribor – Pohorje; usklajena rast celovite kakovosti ponudbe v destinaciji; kratke lokalne oskrbne verige z najvišjo možno samooskrbo; usklajena promocija lokalnih ponudnikov, logistika in prodaja ponudbe destinacije Maribor – Pohorje kot celote.

Za prenos znanja, svetovanje ponudnikom in evalvacijo njihove ponudbe, bo poskrbela Strokovna skupina za ocenjevanje, ki jo sestavljajo Janez Bogataj, Tanja Lešnik Štuhec, Marlena Skvarča, Franci Jezeršek, Jana Vilman idr. ter skupina partnerjev, ki sestavljajo Projektno in Delovno skupino za KBZ Naše najboljše (izobraževalne in strokovne institucije ter posamezniki, in sicer: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Mariborska razvojna agencija, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Zadruga Dobrina, ProVITAL, Aritmija, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Razvojna agencija Slovenske gorice, Združenje ekoloških kmetij in Združenje turističnih kmetij ter predstavniki ponudnikov vseh treh omenjenih verig.

Logistiko bo izvajala Zadruga Dobrina: gre za prenos produktov od pridelovalcev in izdelovalcev do potrošnikov. Tako bo vzpostavljena kratka oskrbna veriga in poenostavljena logistika do gostincev, javnih ustanov, prodajaln z lokalno ponudbo ter končnih potrošnikov.

Izvajale so se delavnice s tremi verigami ponudnikov, kjer so bili predstavljeni sistemi: povezovanja, gradnje kakovosti ponudbe z lokalno dodano vrednostjo, ocenjevanja, nadzora nad podeljenimi certifikati ter promocije, prodaje in logistike certificirane ponudbe.

Člani Strokovne komisije za ocenjevanje ponudbe certificirane s KBZ Naše najboljše podali prva strokovna mnenja ob pregledu njihovih izdelkov, v kolikor je izdelek zadoščal njihovim kriterijem so jim podelili Sklep o dodelitvi CERTIFINATA KBZ Naše najboljše.